Kiezen, altijd kiezen

Kiezen, kiezen, altijd kiezen
had ik nou maar dit gezegd
of misschien toch dat
wist ik nou maar wat

Moet ik nou dat boek nog schrijven
maak ik nog die wereldreis
droom ik niet teveel
doe ik wel genoeg

O o o o o
Ik zal ze temmen, die zeurende stemmen
ze leren zingen - al moet ik ze dwingen
Leven is kiezen, dus kies ik dan maar voor mezelf
én voor al die anderen, ‘k heb ze zo lief

O o o o o
Zolang ik vrij ben, zolang ik kan kiezen
moet ik niet zeuren, wat kan me gebeuren
laat me dromen, laat me fijn mezelf zijn
láát me vrij om vrij te zijn
laat me die keus… laat me die keus

Hertaling: Arno Smit© THEATER VAN DE IKKEN / Oorspr.: Easy to be hard